Η Medical Aid δραστηριοποιείται στον χώρο της Υγείας με εξειδίκευση στην Κατ΄Οίκον Νοσηλεία κυρίως στους Τομείς της Αναπνοής και Ορθοπεδικής. Σε καθημερινή βάση εξυπηρετεί έναν σημαντικό αριθμό ασθενών στον τομέα της Οξυγονοθεραπείας. Διαθέτει Κατάλληλο Δίκτυο Εξυπηρέτησης, είτε με τις απ΄ευθείας Υπηρεσίες της, είτε μέσω των Συνεργατών της, σε όλη την Ελλάδα και παρέχει πλήρη Εξοπλισμό από Μηχανήματα και Αναλώσιμα Απαραίτητα για τη Νοσηλεία στο Σπίτι.

Η Medical Aid είναι Πιστοποιημένη για την Εμπορία, Διακίνηση & Τεχνική Υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων & Μηχανημάτων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ.Υ.8δ/1348/2004 & την ΕΝ ΙSO 9001:2008, Διασφαλίζοντας με τον Καλύτερο Δυνατό Τρόπο την Απρόσκοπτη Θεραπεία των Ασθενών της.Οξυγονοθεραπεία


Ορθοπεδικά


Αμαξίδια


Κατ' Οίκον Νοσηλεία