Οξυγονοθεραπεία

Ορθοπεδικά

Αμαξίδια

Κατ' Οίκον Νοσηλεία

Επικοινωνία

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ PULMO-GAIN


ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: ΜΟΒ-9461

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αναπνευστικό βοήθημα κατάλληλο για την διατήρηση ή την βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας σε άτομα που πάσχουν από οξέα αναπνευστικά βοηθήματα, σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και κλινήρεις ασθενείς,Με τρείς διαβαθμίσεις δυσκολίας.

Διαβαθμίσεις:
κόκκινο:(600cc/sec)   κίτρινο:
(900cc/sec)   πράσινο:(1.200cc/sec)

ΤΙΜΗ: 10


AMBU ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ:  027 GIMA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συσκευή ασκού αναζωογόνησης λαστιχένιου τύπου για την ανάνηψη και διασωλήνωση.Συνοδεύεται με μάσκα ενηλίκων, βαλβίδα εκτροπής αέρα και καλώδιο για παροχή οξυγόνου.

TIMH: 35ΕΞΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ PULMO Vol 50

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: MOB-6263

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αναπνευστικό βοήθημα κατάλληλο για την διατήρηση ή την βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας σε άτομα που πάσχουν από οξέα αναπνευστικά βοηθήματα, σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και κλινήρεις ασθενείς,Με δύο διαβαθμίσεις δυσκολίας.

Διαβαθμίσεις:(300-5.000cc/sec)

ΤΙΜΗ: 15


ΕΞΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ PULMO Vol 25

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: MOB-6264

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αναπνευστικό βοήθημα κατάλληλο για την διατήρηση ή την βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας σε παιδιά που πάσχουν από οξέα αναπνευστικά προβλήματα,Με δύο διαβαθμίσεις δυσκολίας.


Διαβαθμίσεις:(200-2.500cc/sec)

ΤΙΜΗ: 15


ΕΞΑΣΚΗΤΗΣ ΕΚΠΝΟΗΣ PULMO Lift

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣMOB-6264

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αναπνευστικό βοήθημα. μπορεί να συνδεθεί με τους εξασκητές Pulmo-Gain και Pulmo-vol (50-25) δημιουργώντας έναν πλήρη εξασκητή εισπνοής- εκπνοής.

ΤΙΜΗ: 8     

      
ΡΟΟΜΕΤΡΟ  MINI WRIGHT

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: MA-6000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ηλεκτρονικό ροόμετρο, κατάλληλο για την μέτρηση ασθενών με άσθμα αλλά και ασθενών με Χ.Α.Π. Ο εργονομικός σχεδιασμός του και η λειτουργία μέσω ενός μόνο πλήκτρου, το κάνουν εύκολο στη χρήση. Έχει ψηφιακή ένδειξη μέτρησης αλλά και χρωματικό κώδικα για άμεση αναγνώριση των μετρήσεων. Μνήμη αποθήκευσης έως και 200 μετρήσεις.


ΤΙΜΗ: 115€


   

ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΑΣΚΗΤΩΝ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣMOB-9457

ΤΙΜΗ : 6€ / Τεμ

      

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ SmallΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: MOB-7335.S

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αεροθάλαμος εισπνοών με μάσκα 

-Κατάλληλο για την θεραπεία του Άσθματος
-Χορηγούνται τα εισπνεόμενα φάρμακα χωρίς απώλειες στο χρήστη.

ΤΙΜΗ: 11€

    

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ MediumΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣMOB-7335.M

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αεροθάλαμος εισπνοών με μάσκα 

-Κατάλληλο για την θεραπεία του Άσθματος
-Χορηγούνται τα εισπνεόμενα φάρμακα χωρίς απώλειες στο χρήστη.

ΤΙΜΗ: 12€
     

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ LargeΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣMOB-7335.L

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αεροθάλαμος εισπνοών με μάσκα 

-Κατάλληλο για την θεραπεία του Άσθματος
-Χορηγούνται τα εισπνεόμενα φάρμακα χωρίς απώλειες στο χρήστη.

ΤΙΜΗ13€
Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Medical AidΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: