Οξυγονοθεραπεία

Ορθοπεδικά

Αμαξίδια

Κατ' Οίκον Νοσηλεία

Επικοινωνία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Η Εταιρεία Ιδρύθηκε το 2006 από τον Γιώργο Ρεκαΐτη, μετά τη μακρόχρονη θητεία του στην Air Liquide Hellas από τη θέση του Δ/ντη του Κλάδου Υγείας.

Η Medical Aid δραστηριοποιείται στον χώρο της Υγείας με εξειδίκευση στην Κατ΄Οίκον Νοσηλεία κυρίως στους Τομείς της Αναπνοής και Ορθοπεδικής. Σε καθημερινή βάση εξυπηρετεί έναν σημαντικό αριθμό ασθενών στον τομέα της Οξυγονοθεραπείας. Διαθέτει Κατάλληλο Δίκτυο Εξυπηρέτησης, είτε με τις απ΄ευθείας Υπηρεσίες της, είτε μέσω των Συνεργατών της, σε όλη την Ελλάδα και παρέχει πλήρη Εξοπλισμό από Μηχανήματα και Αναλώσιμα Απαραίτητα για τη Νοσηλεία στο Σπίτι.

Τους Συμπυκνωτές Ιατρικού Οξυγόνου που Εισάγει, τους Υποστηρίζει Τεχνικά και Εξασφαλίζει την Σωστή Λειτουργία τους.

Η Medical Aid είναι Πιστοποιημένη για την Εμπορία, Διακίνηση & Τεχνική Υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων & Μηχανημάτων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ.Υ.8δ/1348/2004 & την ΕΝ ΙSO 9001:2008, Διασφαλίζοντας με τον Καλύτερο Δυνατό Τρόπο την Απρόσκοπτη Θεραπεία των Ασθενών της.